Home
Obelix
Spoorse Hijsprojecten
Hijstabellen
Huurmogelijkheden
Kwaliteit
Vergunningen
Informatie
Links & Screensaver

Kwaliteit en Veiligheid

 

De spoorkraan wordt verhuurd door VolkerRail Materieel

Wij zijn gespecialiseerd in het professioneel en bedrijfsmatig verhuren van spoorgebonden materieel.

 

NEN-EN-ISO 9001:2000

 

VolkerRail Materieel b.v. is gecertificeerd onder nummer 02720Q en voldoet aan de eisen van de norm voor het werkgebied: Verhuur van bemand en onbemand groot mechanisch gereedschap, verhuur van klein mechanisch gereedschap, het verstrekken van facilitaire diensten, alsmede het onderhoud van al het betreffende materieel. (NACE: K 70, 71, 74 minus 74.2)

 

VCA* (2000/3, Beperkte certificering)

 

VolkerRail Materieel b.v. is gecertificeerd onder nummer 02720V en voldoet daarmee aan de eisen van de norm voor het werkgebied: Verhuur van bemand en onbemand groot mechanisch gereedschap, verhuur van klein mechanisch gereedschap, het verstrekken van facilitaire diensten, alsmede het onderhoud van al het betreffende materieel. Werken die plaats vinden in de spoorgebieden van ProRail.

(NACE: K 70, 71, 74 minus 74.2)

 

Veiligheidsattest (Inspectie Verkeer en Waterstaat Divisie Rail)

 

VolkerRail Materieel b.v. is gecertificeerd m.b.t. het verrichten van goederenvervoer over het spoor alsmede lege materieelritten voortvloeiende uit de werkzaamheden als spooraannemer. We beschikken over eigen trekkrachten en volledig bevoegde machinisten.

 

Werkplaatserkenning (Inspectie Verkeer en Waterstaat Divisie Rail)

 

Ook het onderhoud aan spoorwegmaterieel moet uitgevoerd worden binnen de gestelde normen. Voor onze nieuwe en zeer moderne werkplaats bezitten we over een erkenningscertificaat voor het onderhoud van spoorbaanmachines.

 

Veiligheids plannen

 

Voor alle werkzaamheden aan/langs het spoor zijn lokale en specifieke risico inventarisaties en evaluaties verplicht. Hiervoor worden voor alle hijswerkzaamheden in overleg met de opdrachtgever hijsplannen opgesteld waardoor veilige en doordachte werkmethoden zijn gewaarborgd.

 

Ervaring

 

Inzetten van de Obelix of andere spoorkranen worden verhuurd met getrainde en ervaren machinisten en hijsuitvoerders.